Peelrand Wonen

Huurprijsaanpassing

Jaarlijkse huurprijsaanpassing
De netto huurprijs van uw woning kan éénmaal per jaar, meestal per 1 juli, verhoogd worden. Deze aanpassing is geregeld in de huurwet. Deze huurverhoging is nodig om het woonbezit op verantwoorde wijze te blijven verhuren. De Tweede Kamer stelt in grote lijnen het huurbeleid vast. De voorgestelde huurverhoging wordt voorgelegd aan de huurdersraad.

De servicekosten mag PeelrandWonen jaarlijks aanpassen. Vaststelling van de servicekosten gebeurt mede aan de hand van prijsstijgingen en verbruikscijfers.
Los van de wettelijke huurverhogingen mag een wijziging van de huurprijs altijd als hierover overeenstemming bestaat tussen de huurder en de verhuurder. Denk hierbij aan het plaatsen van isolatieglas of een HR-combi cv-ketel. Deze werkzaamheden kunnen een huurverhoging tot gevolg hebben.

Bezwaar maken op uw huurverhoging?
Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u schriftelijk bezwaar maken. In dit schriftelijke bezwaar dient u op inhoudelijke gronden aan te geven waarom u bezwaar maakt. U kunt dit bezwaar sturen naar: PeelrandWonen, Postbus 14, 5427 ZG Boekel of mailen naar info@peelrandwonen.nl. Wij reageren schriftelijk op uw bezwaar. Mocht u het nog niet eens zijn met onze reactie, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de huurcommissie.

Huurcommissie
Dit is een door de overheid ingestelde commissie. De huurcommissie doet een uitspraak over uw bezwaar. Het bezwaar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet op inhoudelijke gronden aangeven waarom u bezwaar maakt. U kunt bij de huurcommissie géén bezwaar maken op grond van de onderhoudstoestand van uw woning en tegen de aanpassing van leveringen en diensten. Een speciaal formulier om de klacht in te dienen moet gebruikt worden. Dit formulier en alle informatie kunt u lezen op de website www.huurcommissie.nl.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de huurcommissie, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Deze doet dan een bindende uitspraak.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Mail ons dan gerust via info@peelrandwonen.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 0492-324405. Wij helpen u graag verder.


Terug naar boven