Peelrand Wonen

Eenmalige huurverlaging 2023

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. In 2023 gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. 

Wie krijgt huurverlaging?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend. Zij kijken naar uw huur en naar uw inkomen in 2021, van alle personen die nu in de woning wonen. Het inkomen van thuiswonende kinderen tot 27 jaar telt hierbij niet mee. U krijgt hierover ook een brief van de Belastingdienst.


Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.


Wanneer krijg ik bericht?
Geldt de huurverlaging voor u? Dan krijgt u uiterlijk in mei bericht van ons over de huurverlaging.
Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht voor 30 april 2023.


Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Lees dan meer informatie op de website van de Woonbond.

Huurders met een inkomensdaling na 2021
De Belastingdienst kijkt naar het inkomen over 2021, omdat de gegevens over 2022 nog niet bekend zijn. Is uw inkomen na 2021 gedaald, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens en ligt de kale huur hoger dan€ 575,03? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. U moet het dan wel zelf aanvragen. Dit geldt ook voor een wijziging in het huishouden.

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging? Dan kunt u het aanvragen bij ons. Dat kan vanaf 1 maart 2023. Dat is het moment dat de wet ingaat. Tot 31 december 2024.

Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2021 kunnen de huurverlaging zelf schriftelijk bij ons aanvragen via info@peelrandwonen.nl of per brief. 
Hiervoor kunt u op de website van de Woonbond een voorbeeldbrief vinden. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden. Stuur hiervoor uiterlijk 30 december 2024 de volgende stukken per brief of mail naar ons:

1) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de samenstelling van zijn huishouden. Het totaal aantal personen, inclusief het aantal inwonende kinderen. Met de leeftijden van de kinderen.

2) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent het inkomen van het huishouden. Deze moet minimaal de volgende elementen bevatten:

3) Bij te voegen bewijsstukken:

Eenmalige huurverlaging aanvragen in 2024

In 2023 kregen huurders met een laag inkomen en een hogere huur een eenmalig huurverlaging. Heeft u die huurverlaging niet gehad? Dan kunt u deze in 2024 aanvragen in de volgende situaties:

Huurtoeslag
Indien u een eenmalige huurverlaging krijgt kan dit invloed hebben op de hoogte van de huurtoeslag. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Maak een proefberekening. Wij geven uw huurverlaging  door aan de belastingdienst.

Vragen of hulp nodig bij een aanvraag huurverlaging? Neem dan contact met ons op via info@peelrandwonen.nl of 0492-324405. Op de website van de Rijksoverheid of de Woonbond vindt u alle regels goed uitgelegd.

Downloads
Verklaring huishoudsamenstelling
Terug naar boven