Peelrand Wonen

Aanvraagformulier urgentie

• Meer informatie over urgentie

Voorwaarden Urgentie

Voldoet u aan de voorwaarden dan dient u hiervoor onderstaand formulier in te vullen en de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. Indien er bewijsstukken ontbreken of het formulier is niet volledig ingevuld dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Bewijsstukken:

Om uw aanvraag te beoordelen dient u een aantal vereiste bewijsstukken  in te leveren. U dient onderstaande bewijsstukken allemaal aan te leveren bij uw aanvraag:

Kopie geldig ID-bewijs van aanvrager en evt. partner
Uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (BRP) van maximaal 3 maanden oud, met uw gezinssamenstelling en woongeschiedenis
Meest recente inkomensverklaring van Belastingdienst van alle volwassenen.
3 meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van aanvrager en eventuele partner (maximaal 3 maanden oud)
Verhuurdersverklaring van huidige of laatste verhuurder (n.v.t. bij verlaten van koopwoning) 
Verslag/bewijs van pogingen om zelf een andere woning te zoeken 
Toelichting op eigen situatie
 

U kunt alles in één bestand scannen en deze als bijlage onderaan dit formulier toevoegen. Lukt het niet om nog meer toe te voegen als bijlagen dan kunt u de bijlagen ook mailen aan info@peelrandwonen.nl onder vermelding van Aanvraag urgentie en NAW gegevens.

Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om op uw aanvraag te reageren. Zie ook onze Privacyverklaring.

Urgentie aanvragen

Ja
Nee

Persoonlijke gegevens aanvrager

Man
Vrouw
Zelfstandig in een huurwoning
Eengezinswoning
Flat/app.met lift
Flat/app. zonder lift
Studio/kamer
Zelfstandig in eigen koopwoning
Inwonend
Tijdelijk/antikraak
Anders

Persoonlijke gegevens partner

Niet van toepassing
Ja
Man
Vrouw

Gegevens gezinssamenstelling

Ja
Nee

Indien u meeverhuizende kinderen heeft vult u hier in: het aantal kinderen, meisje/jongen, geboortedatum.

Toelichting op uw situatie

Nee
Ja

Hieronder kunt u de benodigde bewijsstukken als bijlage toevoegen.

Verklaring

* Verplichte velden
Terug naar boven