Peelrand Wonen

Governance

Hier treft u een overzicht van de Governancedocumenten.

Downloads
Bestuursreglement Treasury Statuut Inkoop- en aanbestedingsbeleid Toezichtsvisie en Toezichts- en Toetsingskader Reglement werving, selectie en (her)benoeming van Bestuur Reglement werving, selectie en (her)benoeming van leden van de RvC Bijlage D - Selectie en remuneratiecommissie Bijlage C - Auditcommissie Bijlage B - profielschets en samenstelling bestuur Bijlage A - profielschets, samenstelling, rooster van aftreden Reglement RvC Bijlage E - financieel beleid en beheer
Terug naar boven