Peelrand Wonen

Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage vanuit de overheid in de huurkosten van uw woning. Deze toeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst - Toeslagen.

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag.
Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de voorwaarden voor huurtoeslag. Wat de voorwaarden zijn leest u op de site van de Belastingdienst.

Proefberekening huurtoeslag:

Op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.


Aanvragen huurtoeslag:

Digitaal
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij Belastingdienst/Toeslagen. Wanneer u een aanvraag doet, dient u in bezit te zijn van een DigiD-code. Deze kunt u aanvragen op
www.digid.nl/aanvragen.

Telefonisch
U kunt ook gratis bellen naar de BelastingTelefoon (0800) 0543. Houd dan uw Burgerservicenummer bij de hand. De medewerker vraagt naar uw inkomen, huurgegevens en uw gezinssituatie.


Wijzigingen:

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomens-, gezins- of leefsituatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst/Toeslagen. Dit kan op dezelfde wijze als het aanvragen.
De huurtoeslag kan dan direct worden aangepast aan uw gewijzigde situatie. Hierdoor komt u niet in de problemen wanneer achteraf een deel van de huurtoeslag wordt teruggevorderd.

Terug naar boven