Peelrand Wonen

Huuropzegging

Hoe zegt u uw huur op?

Als u gaat verhuizen, dan moet u de huur opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. U zegt de huur op door het formulier ‘Huur opzeggen’ in te vullen. Indien de huurder is overleden vragen wij een (kopie) van het overlijdensbericht. Gebruik hiervoor het formulier "Huur opzeggen bij overlijden".


Zijn er meerdere huurders?

Staat uw huurcontract op twee namen of is er ter zijner tijd een medehuurderschap aangevraagd? Dan moet ook de andere huurder instemmen met de huuropzegging. Anders is uw opzegging niet geldig.


Bevestiging opzegging:

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging. Hierin vermelden wij de einddatum van de huur en de datum dat wij de woning komen inspecteren. Indien mogelijk nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van afspraken over de inspecties.


Inspecties van de woning:

Wij komen de woning twee keer bekijken.

Overname van goederen en/of zaken van de betreffende woning:

Heeft u goederen zoals; gordijnen, vloerbedekking, aangebrachte veranderingen in de woning die u wilt overdragen aan de nieuwe huurder? Op het overnameformulier kunt u dit aangeven. Dit formulier moet u bij ons inleveren vóór het ondertekenen van de huurovereenkomst door de nieuwe huurder.

De vertrekkende en nieuwe huurder verklaren met het invullen van het overnameformulier: te weten dat PeelrandWonen met betrekking tot de overname van veranderingen en goederen geen enkele aansprakelijkheid draagt. Bij in gebreke blijven van één van beide partijen kan PeelrandWonen hierop niet worden aangesproken. Het is vertrekkende huurder bekend dat, bij het in gebreke blijven van de nieuwe huurder, hij tegenover PeelrandWonen verantwoordelijk is voor een correcte oplevering van de woning. PeelrandWonen verstrekt een in te vullen overnameformulier aan de vertrekkende huurder.


Eigen aanpassingen:

Hebt u de woning zelf aangepast? Dan bekijkt onze medewerker deze aanpassingen bij de eerste controle. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  1. U mag de aanpassing laten zitten en u krijgt een vergoeding
  2. U mag de aanpassing laten zitten en u krijgt geen vergoeding
  3. U moet de aanpassing verwijderen en de woning weer in oude staat herstellen.

    Wil de volgende huurder in dat geval de aanpassing overnemen, dan mag u de aanpassing laten zitten. In dat geval moet u het overnameformulier invullen en ondertekenen. Zowel uw handtekening als de handtekening van de nieuwe huurder moeten op het formulier staan.


De eindafrekening:

Na de einddatum verrekenen wij alle kosten. U hebt misschien teveel huur betaald, nog een huurachterstand, of PeelrandWonen heeft nog kosten gemaakt om de woning te herstellen. U ontvangt na het einde van de huurovereenkomst een eindafrekening.


Meterstanden

U moet zelf zorgen voor het aangaan en beëindigen van leveringsovereenkomsten van uw energieleveranciers (elektriciteit, gas en water).
De meeste leveranciers willen dat u 2 weken vóór het verlaten van de woning de verhuisdatum bij hen bekend maakt. Op de verhuisdatum geeft u zelf de meterstanden van elektra, gas en water aan de leveranciers door. Wilt u meer informatie van uw energieleveranciers, dan kunt u zelf contact opnemen met de leveranciers.
Indien u in de servicekosten van de huur betaalt voor indivueel water of stookkosten. Dan is bovenstaande niet voor u van toepassing.

 

Downloads
Checklist oplevering woning Overnameformulier
Terug naar boven