Peelrand Wonen

Spoedzoekers

Binnen het huidige systeem van woningtoewijzing is inschrijfduur bepalend; hoe langer je ingeschreven staat, hoe groter de kans dat je een woning krijgt toegewezen. In de huidige woningmarkt zien we de wachttijden toenemen. Daardoor maakt iemand die snel een woning nodig heeft, maar nog niet lang ingeschreven staat weinig kans. Spoedzoekers definiëren we als ‘woningzoekenden met haast’. Dit zijn personen die, om wat voor reden dan ook, de eigen woonplek hebben verloren of deze dreigen te verliezen en snel op zoek moeten naar een woning. 

Woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar een woning geven in de reactie op een woning aan waarom zij voor de woning in aanmerking willen komen. Dit moet de woningzoekende zelf motiveren. Zonder motivatie komt de woningzoekende niet in aanmerking voor de woning.

Voorwaarden
De motiviatie van de spoedzoeker moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Loting
De volgordebepaling bij spoedzoekers vindt plaats door loting. De computer loot onder alle geïnteresseerden. Iedereen die voldoet aan de criteria die in de advertentie genoemd worden maakt evenveel kans. Het maakt dus niet uit hoe lang iemand al ingeschreven staat als woningzoekende. 

 

Terug naar boven