Peelrand Wonen

Overlast

Wat is overlast?

U hoort altijd leefgeluiden van uw buren. Geluiden van de radio, spelende kinderen of een wasmachine dringen nu eenmaal altijd door muren en vloeren heen. Er is sprake van overlast als het gaat om ernstige aanhoudende overlast. Andere vormen van (over)last zijn verkeerd parkeren, rommel voor uw deur of bomen die de zon uit uw tuin houden. Het zijn vervelende zaken. Maar niet allemaal ernstig.

Er zijn dus 2 zaken van belang als het gaat over overlast:

  1. Ernstig aanhoudend
  2. Verstoring van het woongenot


Ga praten:

Het komt vaak voor dat mensen niet weten dat ze overlast veroorzaken. Ga daarom altijd eerst praten met degene waarvan u last heeft. Vertel uw verhaal en geef de ander ook de kans zijn verhaal te vertellen. Probeer samen een oplossing te vinden en goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld door tijden af te spreken wanneer iemand het beste kan klussen of zijn muziekinstrument kan bespelen.


Als praten niet helpt:

Als een gesprek niet helpt, kunt u dit bij ons melden. Verwacht niet dit direct voor u kunnen oplossen, maar we denken wel met u mee. Wanneer beide partijen dit willen, gaan we met u en de ander(en) in gesprek.

Wilt u onze hulp?
Vul dan online het formulier ‘Klacht of overlast melden’ in.
 
Het vervolg
Wanneer wij uw formulier hebben ontvangen dan nodigen wij u eventueel uit voor een gesprek. Daarin kijkt een medewerker samen met u wat er precies aan de hand is. We bespreken mogelijkheden om de overlast te stoppen. Dit werkt vaak het beste als u hier zelf actie in onderneemt.

Een andere instantie
Wanneer een andere instantie uw klacht beter kan behandelen dan legt onze medewerker u uit hoe u met die instantie in contact komt.


Helpt bemiddeling niet? Dan is het mogelijk dat wij een rechter inschakelen:

Lukt het ons niet om te bemiddelen en kunnen andere instanties u ook niet helpen, dan is het mogelijk dat wij een rechter inschakelen. Dit kan echter alleen in zeer ernstige situaties. De rechter kan degene die overlast veroorzaakt een straf opleggen of ons toestemming geven om de overlast veroorzaker uit zijn woning te zetten. Dit is vaak een langdurig traject. De rechter doet dit alleen als wij voldoende bewijs hebben van de overlast. Denk hierbij aan schriftelijke verklaringen van u en andere omwonenden. Het is mogelijk dat de rechter u als getuige oproept.


Hoe voorkomt u overlast?

Geluidsoverlast
Spreek tijden af om te klussen, te oefenen op een muziekinstrument, zet de muziek niet te hard. Wanneer uw hond vaak blaft (als u niet thuis bent), probeer dan een antiblafband.

Bij een rommelige tuin
Bedenk dat uw smaak niet hetzelfde hoeft te zijn als die van uw buren, maar een tuin is zeker geen opslagplaats, werkplaats, stortplaats of bewaarplaats voor afval. Houd de tuin netjes en zorg dat er geen ontlasting van uw huisdieren in de tuin liggen om zo stankoverlast, ongedierte en vervuiling te voorkomen.

Bij grote bomen en wilde plantengroei
Buren kunnen last hebben van uw bomen en of struiken doordat zij bijvoorbeeld minder zon in hun tuin hebben. Zorgt u daarom dat de bomen kleiner dan drie meter blijven. En dat u de takken snoeit die bij de buren over de grens hangen.

Bij een rommelige gemeenschappelijke ruimte
De gemeenschappelijke ruimte mag niet als opslagplaats gebruikt worden. Plaats uw fiets of container in de berging. En zet afval en oud papier op het juiste moment aan de straat.

Bij een harde vloerbedekking
Parket, plavuizen, laminaat en andere harde vloerbedekking zorgen voor veel geluid. Dat wordt minder wanneer u viltjes onder stoel- en tafelpoten plakt. Laat kinderen op een speelkleed spelen en loop zelf op pantoffels met een zachte zool.

Bij feestjes
Laat uw buren van te voren weten dat u een feestje geeft. Daarmee zorgt u vaak al voor begrip. Vraag uw gasten bij het vertrek zachtjes te doen, dus niet schreeuwend of toeterend wegrijden.
U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoek.

Welke instanties kunnen u verder helpen?

Nederlandse Stichting Geluidshinder
Postbus 381, 2600 AJ Delft
Telefoonnummer 015 - 301 02 35
www.nsg.nl

Politie
Sint Agathaplein 2a, Boekel
Telefoonnummer  0900 - 88 44

Wetswinkel
Nieuwe Markt 3c, Uden
Telefoonnummer 06 - 24 19 42 29
www.wetswinkel-uden.nl

Rechtswinkel
Sint Annastraat 60, Gemert
Telefoonnummer 06 - 57 36 97 40
www.rechtswinkelgemertbakel.nl

Novadic & Kentron Netwerk voor verslavingszorg
Zuidende 33, Helmond
Telefoonnummer 0492 - 58 80 08
www.novadic-kentron.nl


Samen staat u sterker!

Hebben uw buren dezelfde overlast? Vraag dan of ze ook de klacht online melden. Dat geeft ons een beter beeld van de situatie.

Terug naar boven