Peelrand Wonen

Huurbetaling

Hoe en wanneer betaalt u de huur?

Vóór de eerste van iedere maand moet het volledige huurbedrag, dus inclusief servicekosten op onze rekening te staan. Om het u en ons makkelijker te maken, kunt u ons machtigen om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. U hoeft dan zelf niet elke maand voor tijdige en volledige betaling te zorgen, dat doen wij voor u. Mocht u ons nog niet gemachtigd hebben, dan kunt u bij ons op kantoor een machtiging ondertekenen.

 

Wat gebeurt er als u uw huur niet betaalt?

PeelrandWonen heeft een incassobeleid. Als u de huur niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Het kan zijn dat u gewoon vergeten bent de huur te betalen. Als wij daarna nog geen huurbetaling van u ontvangen, sturen wij een aanmaning. Reageert u niet, dan schakelen wij een incassobureau in.

De deurwaarder van dit incassobureau geeft u nog één keer de gelegenheid om alsnog de huurachterstand te betalen. Betaalt u niet, dan vraagt de deurwaarder in overleg met PeelrandWonen een ontbinding van de huurovereenkomst aan bij de kantonrechter. Als in de uitspraak van de kantonrechter de huurovereenkomst is ontbonden, wordt het vonnis aan u betekend. Daarna volgt een aanzegging tot ontruiming. De dag van ontruiming is 12-14 dagen na betekening van het vonnis. Alle proces- en deurwaarderskosten zijn voor uw rekening. Deze kosten kunnen fors oplopen.

 

Een betalingsregeling:

Met een betalingsregeling loopt u de huurachterstand in gedeelten in. Mocht het toch zo zijn dat u de huur niet op tijd kunt betalen, neem dan direct contact op.

Terug naar boven