Peelrand Wonen

Algemene huurvoorwaarden

Huurder
Voor alle huurders gelden de Algemene huurvoorwaarden. Hieronder kunt u de "Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen"  downloaden.

Vanaf 1 juli 2023 is de wet goed Verhuurderschap van kracht. Wij informeren u hiermee over u rechten en plichten bij de huur van een woning. Open hiervoor onderstaande link: "informatie rechten en plichten bij de huur van een woning".

Woningzoekende
Voor alle woningzoekenden gelden de Algemene huurvoorwaarden. Hieronder kunt u de "Algemene voorwaarden inschrijving woningzoekenden stichting PeelrandWonen"  downloaden.

Downloads
Algemene huurvoorwaarden Algemene voorwaarden inschrijving Informatie rechten en plichten bij de huur van een woning
Terug naar boven