Peelrand Wonen

Urgentie

Met spoed een woning nodig?

Zit u in een noodsituatie en heeft u met spoed een woning nodig? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan beoordelen wij of u kans maakt op urgentie.

Komt u in aanmerking voor urgentie? Doe eerst de zelfcheck!
Urgentie wordt bij hoge uitzondering verleend. In heel bijzondere of bedreigende situaties kunt u voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. Hieronder ziet u voorwaarden waar u zeker aan moet voldoen:

Uw gegevens:

Uw situatie:

Er zijn situaties waardoor u zo snel mogelijk op zoek gaat naar een woning. Toch zijn veel van die situaties in principe geen redenen voor urgentie. Een paar voorbeelden:

Woningzoekenden gaan uit elkaar
Als uw relatie is geëindigd kunt u in aanmerking komen voor tien maanden extra inschrijftijd. U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

De werkwijze
Denkt u inderdaad in aanmerking te komen voor urgentie? Dan is de volgende stap de aanvraag via onze website in te vullen en de gevraagde gegevens aan te leveren.

Aan te leveren gegevens:

Afhankelijk van uw situatie, kunnen er verder verschillende gegevens aan u gevraagd worden. Zoals:


Als de informatie compleet is wordt de urgentieaanvraag behandeld. Binnen 3 weken ontvangt u bericht van PeelrandWonen of  u wel of geen urgentie krijgt.

Als u urgentie krijgt, heeft u recht op voorrang op een woning. U moet zelf blijven reageren op onze huurwoningen, maar het kan ook zijn dat u een passende woning krijgt toegewezen. Wij bepalen wat voor u passend is en houden daarbij rekening met uw persoonlijke situatie en wettelijke richtlijnen. De urgentie vervalt als u een passende woning weigert.

Indien u urgentie toegewezen hebt gekregen op basis van “Woningzoekenden gaan uit elkaar” krijgt u alleen tien extra maanden inschrijfduur toegewezen. Het is de bedoeling dat u zelf blijft reageren op het woningaanbod van PeelrandWonen.

 

Terug naar boven