Peelrand Wonen

Klokkenluidersregeling PeelrandWonen

Deze  regeling beschrijft hoe wij binnen PeelrandWonen omgaan met het melden van het vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Het kan een keer gebeuren dat je een situatie ervaart die in strijd lijkt te zijn met onze integriteitscode. In deze regeling is uitgewerkt hoe je als medewerker hier zorgvuldig mee kan omgaan. Deze zorgvuldigheid geldt zowel voor jezelf en jouw eigen rechtspositie als voor de (vermoedelijke) overtreder van de integriteitscode. De regeling geldt voor Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers van PeelrandWonen.

Downloads
Klokkenluidersregeling
Terug naar boven