Peelrand Wonen

Verantwoording toewijzing

De rangorde bepaling voor een huurwoning vindt plaats aan de hand van inschrijfduur en passendheid. Enkele huurwoningen worden toegewezen aan specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingen (Asiel/Statushouder), Urgentie en Zorgbehoeftigen met indicatie (Donkzicht). Deze vallen onder directe bemiddeling.

Alleen de woningzoekende die op nummer 1 staat ontvangt van ons een aanbieding onder voorbehoud. Indien deze de woning niet accepteert wordt de volgende kandidaat benaderd. Bij acceptatie van de woning, wordt de woningzoekende uitgeschreven. In onderstaande tabel verantwoorden wij de door ons toegewezen woningen.

Adres

Aantal reacties

Inschrijfdatum nieuwe huurder

De Essen 17, Boekel Directe bemiddeling
Kloosterlaan 56, Boekel 3 11-5-2022
Kloosterlaan 89, Boekel Directe bemiddeling
Arendstraat 7, Boekel 89 14-1-2018
Ter Rhunnen 12, Boekel Urgentie
De Hazelaars 9, Boekel 81 4-10-2017
De Hazelaars 10, Boekel 47 17-11-2010
Kerkstraat 15, Boekel 31 28-1-2021
Bernhardstraat 12, Boekel Directe bemiddeling
Wit-Gele Kruispad 17, Boekel 10 25-7-2021
Kloosterlaan 66, Boekel 1 9-6-2009
Kloosterlaan 66, Boekel Geen kandidaat
De Wilgen 20, Boekel 30 14-4-2020
Grootveld 93, Boekel 30 27-1-2019
Kloosterlaan 83, Boekel Directe bemiddeling
Burgtstraat 32, Boekel Urgentie
Beatrixlaan 20, Boekel 39 24-10-2019
De Beuken 14, Boekel 25 19-4-2004
Kloosterlaan 58, Boekel 3 21-4-2022
De Koekoeksbloem 1, Venhorst 17 25-7-2018
Boekweit 24, Boekel 40 30-6-2017
Meester Mennehof 5, Venhorst 7 15-3-2022
Arendstraat 11, Boekel 81 26-3-2014
De Koekoeksbloem 3, Venhorst Urgentie
De Wilgen 22, Boekel 31 14-10-2018
Terug naar boven