Peelrand Wonen

Verantwoording toewijzing

De rangordebepaling voor een huurwoning vindt plaats aan de hand van inschrijfduur en passendheid. Enkele huurwoningen worden toegewezen aan doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingen (Asiel/Statushouder), Urgentie en Zorgbehoeftigen met indicatie (Donkzicht) deze vallen onder directe bemiddeling.

Alleen de woningzoekende die op nummer 1 staat ontvangt van ons een aanbieding onder voorbehoud. Indien deze de woning niet accepteert wordt de volgende kandidaat benaderd. Bij acceptatie van de woning, wordt de woningzoekende uitgschreven. In onderstaande tabel verantwoorden wij de door ons toegewezen woningen.

Adres

Aantal reacties

Inschrijfdatum nieuwe huurder

Kloosterlaan 66, Boekel 1 9-6-2009
Kloosterlaan 66, Boekel Geen kandidaat
De Wilgen 20, Boekel 30 14-4-2020
Grootveld 93, Boekel 30 27-1-2019
Kloosterlaan 83, Boekel Directe bemiddeling
Burgtstraat 32, Boekel Urgentie
Beatrixlaan 20, Boekel 39 24-10-2019
De Beuken 14, Boekel 25 19-4-2004
Kloosterlaan 58, Boekel 3 21-4-2022
De Koekoeksbloem 1, Venhorst 17 25-7-2018
Boekweit 24, Boekel 40 30-6-2017
Meester Mennehof 5, Venhorst 7 15-3-2022
Arendstraat 11, Boekel 81 26-3-2014
De Koekoeksbloem 3, Venhorst Urgentie
De Wilgen 22, Boekel 31 14-10-2018
Bosrand 16, Boekel 97 31-10-2015
de Kastanjes 33, Boekel 39 4-6-2019
De Hazelaars 14, Boekel 44 18-12-2017
De Essen 17, Boekel Directe bemiddeling
Kloosterlaan 35, Boekel 9 20-9-1995
De Sparren 2, Boekel 12 28-7-2017
Kerkpad 34b, Venhorst 20 8-2-2021
De Hazelaars 11, Boekel 44 20-10-2020
De Hazelaars 26, Boekel 47 9-4-2019
De Hazelaars 12, Boekel Directe bemiddeling
Terug naar boven