Peelrand Wonen

Woningtoewijzing

Hoe werkt het?

Stappen woning huren bij PeelrandWonen

Stap 1: Schrijf u in
Dit kan als je 18 jaar en ouder bent en in Nederland mag wonen. De inschrijving is gratis. De inschrijving is 2 jaar geldig. Daarna kunt u de inschrijving verlengen. U ontvangt hierover een e-mail.

Verlengen inschrijving
U moet de inschrijving periodiek verlengen als u ingeschreven wilt blijven staan als woningzoekenden. Een inschrijving is 2 jaar geldig. Als woningzoekende kunt u de de inschrijving telkens met 2 jaar verlengen:

- u ontvangt 2 maanden voor de verlengdatum* een e-mail voor verlenging;
- u controleert uw gegevens en verlengt de inschrijving met 2 jaar;
- indien u de inschrijving niet tijdig verlengt, ontvangt u 2 weken voor de verlengdatum een herinnering;
- heeft u de inschrijving op de verlengdatum niet verlengd, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende. 

* de verlengdatum is gekoppeld aan uw inschrijfdatum. Heeft u zich ingeschreven op 1 oktober, dan dient u de inschrijving iedere twee jaar voor 1 oktober te verlengen. 

Stap 2: Reageer op het woningaanbod
In het woningaanbod adverteren wij woningen die beschikbaar komen. Reageer op de woningen waarvoor u in aanmerking wilt komen. Een woningadvertentie staat altijd 7 dagen online. Ook bij twijfel adviseren wij om een reactie te plaatsen. U krijgt wanneer u in aanmerking komt nog altijd de gelegenheid om de woning te bezichtigen

Wilt u geen woningaanbod missen, stel het tipbericht in. Dit kan u zelf doen door uw gegevens aan te passen in uw woningzoekenden account

Stap 3: Wacht tot u (mogelijk) in aanmerking komt
Omdat sociale huurwoningen in Nederland schaars zijn, gelden er namelijk wettelijke regels om de woningen eerlijk toe te wijzen aan woningzoekenden. Als PeelrandWonen zijn we zo transparant mogelijk over hoe we de woningen toewijzen. In de advertentie staat op welke volgorde de kandidatenlijst wordt samengesteld. Als je ingelogd bent kun u na afloop van de woningadvertentie terug zien op welke positie u staat. U ontvangt hierover ook in een e-mail. 

In de advertentie staat welke spelregels gebruikt worden voor het vaststellen van de kandidatenlijst:

- Inschrijfduur:
Zodra u zich heeft ingeschreven als woningzoekende begint u inschrijfduur op te bouwen. Bij toewijzing op basis van inschrijfduur komt de kandidaat met de langste inschrijfduur als eerste in aanmerking. Het grootste deel van onze woningen wordt toegewezen op basis van inschrijfduur.  Hierbij kunnen leeftijd, inkomen, huishoudgrootte en voorrang meespelen. Dit staat dan vermeld in de woningadvertentie.

- Doorstroomregeling:
Een deel van de vrijkomende woningen bestemmen we voor doorstroming. Huidige huurders van PeelrandWonen krijgen dan voorrang op andere woningzoekenden. Deze doorstromer laat een woning achter, die daarmee vrijkomt voor een nieuwe huurder. Reageert er geen huurder van PeelrandWonen, dan wordt de woning op basis van inschrijfduur toegewezen. Lees hier meer. 

- Spoedzoekers:
Spoedzoekers definiëren we als ‘woningzoekenden met haast’. Dit zijn personen die, om wat voor reden dan ook, de eigen woonplek hebben verloren of deze dreigen te verliezen en snel op zoek moeten naar een woning. Iemand die snel een woning nodig heeft, maar nog niet lang ingeschreven staat maakt weinig kans. De volgordebepaling bij spoedzoekers vindt plaats door loting. De computer loot onder alle geïnteresseerden. Iedereen die voldoet aan de criteria die in de advertentie genoemd worden maakt evenveel kans. Het maakt dus niet uit hoe lang iemand al ingeschreven staat als woningzoekende. Lees hier de voorwaarden. 

- Directe bemiddeling:
Niet alle woningzoekende vinden een woning via het woningaanbod op de website. Enkele huurwoningen wijzen we rechtstreeks toe. Hierover zijn onder andere met de gemeente en zorginstanties afspraken over gemaakt. Er is sprake van directe bemiddeling als een woning niet via een woningadvertentie in het woningaanbod van PeelrandWonen is aangeboden. Deze woningen worden met voorrang toegewezen aan woningzoekende met een specifieke woon- of zorgvraag. De directe toewijzing van een woning wordt wel op de website vermeldt in de verantwoording. Denk hierbij aan taakstelling statushouders, UrgentiePlusregeling, urgentie, zorgindicatie en maatwerk.

Stap 4: Je krijgt een woning aangeboden
Als je kandidaat bent voor de woning, dan ontvang je hierover een e-mail met een woningaanbieding. Lees in de berichten die je krijgt goed wat je moet doen en voor welke datum. Vervolgens controleren wij of je aan alle voorwaarden voldoet.

Het kan natuurlijk dat je de woning niet wilt, geef dit dan altijd door! In dat geval benaderen wij de volgende persoon op de kandidatenlijst.

Stap 5: Bezichtigen woning
Als alle gegevens gecontroleerd zijn, ontvangt u een uitnodiging voor de bezichtiging van de woning. U maakt een afspraak met de vertrekkende huurder van de woning. Samen met de vertrekkende huurder maakt u afspraken over de woning. Accepteert u de woning niet, dan benaderen wij de volgende kandidaat. 

Stap 6: Huurcontract ondertekenen
U heeft een woning gevonden! We plannen een afspraak voor sleuteloverdracht en maken het huurcontract in orde. Na het accepteren van de woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende. 

Veel woonplezier in uw nieuwe woning!

Downloads
Algemene voorwaarden inschrijving PeelrandWonen Stappen woning huren bij PeelrandWonen
Terug naar boven