Peelrand Wonen

Het is voor ons belangrijk dat onze huurders tevreden zijn. In hoeverre slagen wij hierin?
Bij PeelrandWonen werken we doorlopend aan het verbeteren van onze kwaliteit: een goede dienstverlening en tevreden klanten. Daarom onderzoeken we of u tevreden bent en waar het beter kan.

Uw mening is belangrijk
In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:


Voor het onderzoek ontvangen huurders vragenlijsten van onderzoeksbureau Desan per e-mail, per sms of huurders worden gebeld om de vragen telefonisch door te nemen. KWH voert dit onderzoek voor ons uit. Misschien heeft u zelf wel eens een vragenlijst ingevuld.

Uw mening telt!
Ontvangt u een vragenlijst of wordt u gebeld, dan stellen we het zeer op prijs als u aan het onderzoek meewerkt. Hoe meer huurders ons laten weten of ze tevreden zijn over onze dienstverlening, hoe meer wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen afstemmen op wat u belangrijk vindt.

KWH
KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Keurmerk KWH-Huurlabel
Corporaties kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk bij het huurdersonderzoek; het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft beoordeeld, dan krijgt een corporatie dit keurmerk.

Onze resultaten
In maart ontvingen we de resultaten van de onderzoeken naar onze dienstverlening in 2020. Daaruit blijkt dat onze huurders de kwaliteit van onze dienstverlening waarderen en dat wij het keurmerk hebben behouden. Daar zijn wij trots op! Uiteraard blijven we verder werken aan een optimale dienstverlening.

Meer informatie
Voor meer informatie over KWH en het keurmerk voor corporaties, kijk op https://www.kwh.nl/voor-huurders

Keurmerk huurlabelKWH logo

Terug naar boven