Peelrand Wonen

Laat ons leren van uw klacht

Wat doet u met een klacht?

Blijf er niet mee zitten, bespreek het met ons! PeelrandWonen doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Alleen als u ons hierover informeert, kunnen wij samen zoeken naar een oplossing.

 

Klachten over onze dienstverlening:

Probeer eerst uw klacht op te lossen met de betrokken medewerker. Als u er samen niet uitkomt, meldt u uw klacht schriftelijk bij de directeur. U kunt dit doen via het “klachtenformulier”. De directeur neemt uw klacht zorgvuldig in behandeling en probeert een oplossing te vinden. Hij nodigt u binnen 2 weken uit voor een gesprek of geeft u schriftelijk antwoord.

 

Een klacht wordt een geschil:

Vindt u dat uw klacht daarmee nog niet opgelost is, dan is er sprake van een geschil. U kunt de Regionale Geschillencommissie vragen het geschil te beoordelen.

 

Regionale Geschillencommissie:

De Regionale Geschillencommissie behandelt geschillen van een aantal woningcorporaties in de regio. De Regionale Geschillencommissie is onafhankelijk, zij bestaat uit leden die geen binding hebben met de deelnemende corporaties.

Zij behandelen geschillen tussen huurders, woningzoekenden, huurdersorganisaties en de deelnemende woningcorporaties. De commissie bewaakt uw privacy en brengt niets over een zaak naar buiten. 

Een geschil indienen:

U kunt de Regionale Geschillencommissie alleen inschakelen met een schriftelijk verzoek. Hiervoor dient u het klachtenformulier van deze commissie in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden van de website: www.regiogeschillencommissie.nl

 

Andere klachten:

De onderstaande klachten horen niet bij de Regionale Geschillencommissie:

Terug naar boven