Peelrand Wonen

Jaarlijkse huuraanpassing 2024

Elk jaar wordt de huur aangepast. Maar elk jaar gelden daar weer andere regels voor. Wij passen de huur op 1 juli aan. Dit doen wij volgens de regels van de overheid en in overleg met Huurdersraad Onder de Pannen. Meer informatie en uitleg over de huuraanpassing 2024 vindt u op deze pagina.

Het uitgangspunt blijft: Een eerlijke huur voor iedereen. Wij gaan verder met het beleid dat wij in 2019 hebben ingezet. Op termijn willen we alle huurprijzen naar de streefhuur krijgen. De streefhuur is de huur die wij willen vragen voor een sociale huurwoning.

Volgens de wet mogen de huurprijzen per woning maximaal 5,8% stijgen. De huurprijzen van alle woningen van PeelrandWonen samen mag maximaal 5,3% stijgen. Dit is afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken. Als PeelrandWonen rekenen we dit jaar gemiddeld rond 3 % aan huurverhoging door.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, heeft een video gemaakt over de jaarlijkse huuraanpassing en het verkleinen van de verscihllen tussen huurprijzen van hetzelfde soort woningen. 

PeelrandWonen kent voor 2024 verschillende huuraanpassingen:

U ontvangt in de week van 25 april een brief met welke huuraanpassing voor u geldt.

Eenmalige huurverlaging 2023
In 2023 kregen huurders met een laag inkomen en een hogere huur een eenmalig huurverlaging. Heeft u die huurverlaging niet gehad? Of heeft u sinds 2022 of 2023 een laag inkomen, dan kunt u zelf een aanvraag tot huurverlaging doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Lees hier meer over de eenmalige huurverlaging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Dit jaar vragen we aan de huishoudens met een hoger (midden)inkomen een huur die beter past bij de kwaliteit van de woning. Uiteraard volgens de wet. Corporaties verhuren woningen onder de marktprijs. Wij bieden een ‘korting’ op de maximale huurprijs. Wanneer je in een sociale huurwoning woont en je gaat meer verdienen, kom je eigenlijk niet meer in aanmerking voor de sociale huurwoning. Wij vinden het uitlegbaar dat de ‘korting op de huurprijs’ voor deze inkomensgroep lager wordt. Voor deze groep geldt niet meer de streefhuur, maar de marktprijs als maximale huurprijs. Lees hier meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

1 Hoge middeninkomens:
- eenpersoonshuishouden € 52.753 - € 62.191
- meerpersoonshuishouden € 61.046 - € 82.921

 

2 Hoge inkomens:
- eenpersoonshuishouden hoger dan € 62.191
- meerpersoonshuishouden hoger dan € 82.921


Inkomens opgevraagd bij de Belastingdienst

Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hebben wij van sommige huurders informatie over het inkomen 2022 opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vertelt ons niet het bedrag dat u heeft verdiend. Maar in welke inkomenscategorie u valt: laag, midden of hoog. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt er gekeken of u een middenhoog- of hoog inkomen heeft.

Bezwaar tegen de huuraanpassing
Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken bij PeelrandWonen. Op de website van de huurcommissie vindt u informatie welke redenen er gelden voor het maken van bezwaar. Indien u bezwaar wilt maken, doet u dit dan vóór 1 juli 2024. Lees hier meer over de bezwaar maken.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maar is uw inkomen na 2022 gedaald of is uw huishoudsamenstelling na februari 2024 en voor 1 juli 2024 veranderd? Dan kunt u ons vragen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te verlagen. Doe dit voor 1 juli 2024. Is na de beoordeling uw bezwaar terecht, dan wordt de huurverhoging aangepast naar wat passend is. Dit kan zijn: een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging zonder inkomensafhankelijk deel. Lees meer op de website van de Woonbond

Hulp bij financiële problemen
Het is niet altijd makkelijk om rond te komen. Huurders die het zwaar hebben of krijgen, helpen wij graag. Hiervoor werken we ook intensief samen met de gemeente Boekel en Schuldhulpmaatje.

Terug naar boven