Peelrand Wonen

Nieuwe regels voor woningzoekenden

Hoofdfoto
Datum: 11-05-2023

Vanaf 1 mei 2023 gelden er nieuwe regels bij het toewijzen van woningen bij PeelrandWonen. Een systeem met meer doorstroming en aansluiting op persoonlijke situaties. Deze nieuwe regels hebben invloed op wie de woning krijgt. Het lost de schaarste aan sociale huurwoningen helaas niet op.

In een gespannen markt neigen we naar het toevoegen van veel regels. Dit maakt het al snel  ingewikkeld. Uit onderzoek en enquête onder huurders bij PeelrandWonen blijkt dat inschrijfduur als eerlijk wordt ervaren. Maar ook dat de persoonlijke situatie meer in beeld moet zijn bij de toewijzing. Daarnaast vragen actiepunten uit de Nationale prestatieafspraken* om aanpassingen. Daarom passen we  de spelregels aan. 

Voor woningzoekenden gelden nu de volgende regels:

·         Inschrijving gratis
Iedereen kan zich gratis inschrijven als woningzoekende bij PeelrandWonen.

·         Periodiek verlengen inschrijving
Een inschrijving is 2 jaar geldig. Als woningzoekende kunt u de inschrijving telkens met 2 jaar verlengen. U controleert de gegevens. U ontvangt 2 maanden voor de einddatum een e-mail voor verlenging. Indien u de inschrijving niet tijdig verlengt, ontvangt u 2 weken voor de einddatum een herinnering. Heeft u de inschrijving op de einddatum niet verlengd, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende.

·         Doorstroomregeling huurders PeelrandWonen
Als de situatie van huurders verandert, veranderen de woonwensen vaak mee. Een deel van de huidige huurders woont in een woning die niet meer aansluit op hun gezinssituatie of levensfase. Deze huurders willen graag verhuizen naar een passende woning. Een gedeelte van de vrijkomende woningen bestemmen we voor doorstroming.  Huidige huurders van PeelrandWonen krijgen dan voorrang. Deze doorstromer laat een woning achter, die daarmee vrijkomt voor een nieuwe huurder. Iedereen een woning die past bij zijn of haar situatie, dat is waar wij graag naartoe willen. Lees hier de voorwaarden.

·         Ontzorgen ouderen
De vergrijzing neemt de komende jaren flink toe. Vanuit landelijk overheidsbeleid verwacht men dat senioren  langer zelfstandig thuis wonen. Uit onderzoek blijkt dat senioren liever niet verhuizen. In meer dan de helft van onze eengezinswoningen wonen ouderen. We  helpen  ouderen op weg door te zorgen voor bewustwording, informatie en advies. Zo attenderen we  ouderen op hun toekomst, ook zonder dat er direct een wens of noodzaak is om te verhuizen. Wanneer er wel een  verhuiswens  is, kan PeelrandWonen ondersteunen bij het maken van keuzes.

In overleg met zorgpartijen en Dorpsteam Boekel wijzen wij jaarlijks enkele woningen op de Kloosterlaan met voorrang toe aan woningzoekenden met een zorgindicatie.

·         Middeninkomens
Voor middeninkomens is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Woningzoekenden met een middeninkomen kunnen reageren op het woningaanbod van huurwoningen met een huurprijs op de huurtoeslaggrens (€ 808,06 prijspeil 2023).

Zittende huurders van PeelrandWonen met een middeninkomen krijgen bij huurwoningen met deze huurprijs  voorrang op andere woningzoekenden. Hiermee gaan we scheefwonen tegen en zorgen we voor doorstroming. Er komt hierbij een sociale huurwoning met een lagere huurprijs vrij. Lees hier de voorwaarden.

·        Woningruil
Een andere manier voor het zoeken naar andere woonruimte is door woningruil. Als een huurder wil ruilen van woning gaat de huurder zelf op zoek naar een andere huurder die wil ruilen. PeelrandWonen helpt huurders  bij deze zoektocht door in het woningaanbod van PeelrandWonen een advertentie te plaatsen. Lees hier de voorwaarden.

·        Spoedzoekers
Binnen het huidige systeem van woningtoewijzing is  inschrijfduur bepalend; hoe langer je ingeschreven staat, hoe groter de kans dat je een woning krijgt toegewezen. Daardoor maakt iemand die snel een woning nodig heeft, maar nog niet lang ingeschreven staat weinig kans. Spoedzoekers definiëren we als ‘woningzoekenden met haast’. Dit zijn personen die, om wat voor reden dan ook, de eigen woonplek hebben verloren of deze dreigen te verliezen en snel op zoek moeten naar een woning. De volgordebepaling bij spoedzoekers vindt plaats door loting. Lees hier de voorwaarden.

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven