Peelrand Wonen

Erfafscheidingen

Hoofdfoto
Datum: 31-03-2022

Vorig jaar organiseerden wij een prijsvraag rond uw woondromen. De winnende inzending had betrekking op erfafscheidingen rond de tuin en of daar iets voor geregeld kon worden door PeelrandWonen.

Hoe zit dit volgens de wet?
Het plaatsen van een schutting en het onderhouden hiervan is een verantwoordelijkheid van de bewoner/huurder. U dient deze zelf te plaatsen en dit af te stemmen met uw buren. Uw buren moeten hier medewerking aan verlenen. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u ervoor kiezen zelf een erfafscheiding op uw eigen grond te plaatsen. Let op: Wanneer u hem op de erfgrens zet, wordt de schutting automatisch voor de helft van de buren (ook als zij hier niet aan meebetaald hebben).

Wat kan PeelrandWonen doen?
In sommige gevallen lukt het niet om hier aan mee te werken omdat bijvoorbeeld de kosten voor het plaatsen van een schutting of haag voor u en/of uw buren te hoog zijn. In die gevallen kunt u PeelrandWonen vragen om een haag te plaatsen. Deze moet u wel zelf onderhouden, maar de aanschaf en aanplant kost u niks. Hiermee helpen wij u en zorgen wij gelijk voor een ‘groenere’ leefomgeving. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact met ons op.

Spelregels voor een groene erfafscheiding

  • Er is momenteel geen erfafscheiding aanwezig of de erfafscheiding is dermate slecht dat deze aan vervanging toe is.
  • U (en uw buren) maken de tuin zelf gereed en toegankelijk voor het plaatsen van de groene erfafscheiding én verwijderen een eventuele aanwezige erfafscheiding en voeren deze af.
  • Er wordt een groene bladhoudende beukenhaag geplant welke bij aanvang een hoogte heeft tussen de 100 en 125 cm. Het vraagt dus nog even geduld voordat deze is uitgegroeid tot een hoge, dichte haag. 
  • Na aanplant zorgt u ervoor dat de haag voldoende water krijgt.
  • Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. Het planten van de haag wordt alleen in het voor- en najaar uitgevoerd.
  • Een eventuele poort voor toegang tot de tuin dient door uzelf te worden verzorgd.
  • U bent verplicht de erfafscheiding, net zoals de tuin, zodanig te onderhouden dat deze een verzorgde indruk maakt.
  • In het geval dat twee buren beiden een groene erfafscheiding willen wordt deze op de erfgrens geplaatst en zijn beide buren verantwoordelijk voor het gereed maken van de tuinen en het onderhouden van de erfafscheiding. Indien één van de twee woningen een koopwoning betreft worden afspraken gemaakt over het delen van de investeringskosten. Wanneer een huurder een groene erfafscheiding wil maar zijn/haar buren willen dit niet, dan wordt de erfafscheiding binnen de erfgrens van de aanvragende huurder geplaatst, en is deze verantwoordelijk voor het gereed maken van de tuin en het onderhouden van de erfafscheiding.
  • Dit beleid geldt voor de achtertuin. In de voortuin plaatst PeelrandWonen geen erfafscheiding.

 

 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven