Peelrand Wonen

Inkomensgrenzen en Passend Toewijzen 2023

Hoofdfoto
Datum: 05-12-2022

Er gelden nieuwe inkomensgrenzen en huurprijzen voor passend toewijzen. De overheid past deze bedragen aan voor nieuwe verhuringen per 1 januari 2023.

De overheid heeft de regels gewijzigd over wat het maximale inkomen is waarmee u in aanmerking komt voor sociale huur (kale huur tot en met €808,06). Dat is vanaf 2022 afhankelijk van de grootte van uw huishouden. In 2021 gold voor alle huishoudens eenzelfde inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector. Per 1 januari 2022 wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Voor 2023 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 44.035
Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 48.625

Voor passend toewijzen zijn de grenzen voor 2023:
- eenpersoonshuishouden: € 25.475
- meerpersoonshuishouden: € 34.575
Benieuwd wat er voor u geldt in 2023? Bekijk de inkomensgrenzen en huurprijzen van 2023

Let op: Belastinggegevens van 2020 of ouder zijn niet meer geldig voor het accepteren van een huurwoning. Bent u actief op zoek naar een huurwoning? Let er dan op dat u de verplichte inkomensverklaring van de Belastingdienst van het jaar 2021 in bezit heeft.

Schema passend toewijzen 2023
Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven